Rubriky
poesie

Beruška

Beruško, půjč mi jednu tečku
dnes nadávají mi do blbečků
a zítra je poženu, smečku
Beruško, půjč mi svůj kabátek
dneska se slaví svátek matek
a zítra zas bude ve všem zmatek
Beruško, do nebe? Do pekla?
proč, lásko, jsi nic neřekla?
ach, kam jsi mi to utekla?
Rubriky
poesie

Verše ze sna

Když noc pro tebe básní
tiše se zasni
poslouchej
zhasni
Rubriky
Bez kategorie

Dneska bych to udělala líp…

Vzpomínání na maturitu pro mě není žádnou slastí. V té době jsem to psychicky totálně nezvládala, byla jsem na dně, k smrti vyděšená, bylo mi až fyzicky špatně a měla jsem panickou hrůzu z toho, co přijde, tím spíš, že neexistoval způsob, jak se tomu vyhnout. A pocit nevyhnutelnosti byl v tu chvíli jedním z nejhorších možných pocitů vůbec, stejně jako bezmoc, panika a řada dalších, které mě pronásledovaly ve dne v noci a nedaly mi spát.
Tehdy jsem si doslova nedokázala představit, že ještě vůbec bude něco dál. Když se mě lidi ptali, co budu dělat po maturitě, jejich otázku jsem doslova nechápala. Jak po maturitě? Po ní prostě nic není, nebude, nemůže být. Celé moje bytí se soutředilo pouze na to, abych se nezhroutila a abych tam došla a něco řekla, vůbec jsem nebyla schopná myslet na něco, co bude potom, protože jsem netušila ani jak dopadne tohle. Nedokázala jsem zpracovat fakt, že to není konec světa, protože moje mysl to v tu chvíli brala jako konečný cíl, konečnou záležitost, po níž už nic není, jen konec a tečka. Nic jiného mě tedy ani nezajímalo a nedávalo mi smysl, abych o něčem jiném přemýšlela. Na tu otázku jsem tedy nedokázala odpovědět jinak než:“Po maturitě? To fakt nevim. Nebude nic.“
Celé to prostě proběhlo hrozně špatně. Nedokážu vám to už takhle s odstupem pořádně popsat, protože to období patří k jedněm z těch „temných“, která zasouváme kamsi dozadu a všemožně se snažíme zapomenout, že se vůbec udála. A že to je hoodně vzadu, takže dolovat odtamtud nějaké informace teď, po letech, není vůbec jednoduché.
Ale jednou věcí jsem si jistá. Mohla jsem to zvládnout lépe. Kdybych věděla, co vím dnes, kdybych byla člověkem, kterým jsem dnes, mohlo to proběhnout úplně jinak. Kdybych věděla, že není třeba (a ani to není možné, pokud jste stejně „nadaní“ na pamatování si věcí jako já) šrotit se tři á pětky textu ke každé jedné otázce a všemu tomu rozumět a pamatovat si to, aniž by se vám to pletlo. Tohle je možné maximálně tehdy, pokud se přípravě na maturitu věnujete celý rok nebo aspoň pár měsíců, ale v jednou nebo dvou týdnech to prostě nejde. A ani to nemá smysl, protože na té židli stejně nebudete mít čas to všechno přeříkat, i kdybyste zůstali jen u jmeného seznamu autorů nebo důležitých lidí a pojmů pro tu kterou otázku. Jak to tedy udělat?

Není pochyb o tom, že za to, jak to celé proběhlo, si můžu sama. Na mou obranu, tehdy jsem opravdu nebyla schopná udělat to jinak. Ale pravdou je, že přípravě na maturitu jsme se věnovali v podstatě celý rok. V každém z maturitních předmětů jsme si rozdělili otázky a kdo byl zrovna na řadě, předříkával tu svou před celou třídou. A třída? Třída z větší části neposlouchala, spala a tak tomu podobně. Klasika. Někdo má referát = perfektní příležitost ke spánku, k hraní lodí nebo ke studiu látky na příští hodinu, v níž se bude psát písemka. To bylo prostě v tu chvíli důležitější než nějaká maturita, která se má odehrát až za x měsíců a v ten moment jako by se nás ani netýkala. Že bych si dělala poznámky? Nijak zvlášť. A přitom stačilo v každém tom referátu si poznamenat pár pojmů či důležitých zdrojů a dvě tři věty, které celé téma nakousávají a uvádí – prostě které nastiňují, o co se v dané otázce vůbec jedná. Které byste řekli člověku, který by se vás zeptal – a o čem že je prosimtě ta otázka číslo šestnáct?
Jen napsat si ty věty a pár slov, zajít za tím, kdo ten referát měl, a požádat ho o něj nebo o zdroje, z nichž čerpal. V lepším případě ho znovu požádat o shrnutí celého referátu v několika bodech, uteklo-li vám to během referátu, a ty si poznamenat. Kdybych to takhle dělala celý ten rok, moje vydaná námaha by byla minimální a moje příprava obrovská.
Jednou nesmírně důležitou věcí, kterou jsem udělala správně, bylo studijní soustředění, které jsme podnikly spolu s dalšími třemi spolužačkami maturujícími stejně jako já z výtvarné výchovy. Krátce před svaťákem jsme si udělaly takový svůj vlastní, výtvarný minisvaťák. Otázky jsme rozdělily na čtvrtiny a každá tu svou čtvrtinu zpracovala a pak přednesla během malého čajového dýchánku u kamarádky. My ostatní jsme si psaly výpisky, pokládaly otázky a dokud jsme si u každé otázky nebyly jisté, o čem že je, nešly jsme dál. Zároveň jsme si namnožily materiály, takže se žádná z nás nemusela dohledávat se vším, tři čtvrtiny otázek dostala zpracované od druhých.
Takové minisezení (které by nemělo zahrnovat víc lidí, protože to by pak poskytovalo příliš velkou šanci na rozptylování se a zapovídání se o zbytečných věcech = o čemkoli, vyjma maturitních otázek, protože během přípravy na maturitu by si každý měl uvědomit, že nic jiného pro něj teď nesmí existovat. Odmaturovat je prioritou číslo jedna, všechno ostatní může počkat. Jistě, existují lidé, kteří zvládli maturitu bez jakékoli větší přípravy, svaťák prokalili a pak dostali jedničku. Ale to jsou případy výjimečné, speciální a zvláštní a neměly by být považovány za něco, z čeho si lze brát příklad. Zdaleka ne pro každého to tak funguje.) bych bývala ocenila i u dalších předmětů. Například kdybych měla maturovat z matematiky, bylo by pro mě prakticky nutností, protože já a matematika, to prostě nejde dohromady. Potřebovala bych tedy, aby se mnou alespoň dva další lidé všechny otázky prošli a řekli mi, zda chápu dobře to, co chápu, popřípadě by mi dovysvětlili to ostatní. Někteří lidé se domnívají, že říct si o pomoc s něčím, co nechápu a čemu nerozumím, je slabost a hloupost, ale v tom se právě děsivě mýlí. Maturita není zkouškou dospělosti proto, abychom mohli týden kalit a machrovat, jak se nemusíme učit. Právě naopak. Jako dospělý se prokáže ten, kdo si dokáže zorganizovat řádnou přípravu – a vyhradí-li si na to víc času než onen poslední týden, pak má teprve čím machrovat, protože prokázal obrovskou dávku zodpovědnosti a předvídavosti. Schopnosti zorganizovat si čas a aktivity. Schopnosti odříct si na čas všechny radovánky a vůbec všechno, co by ho mohlo rozptylovat a odrazovat od jeho cesty za úspěšným odmaturováním. Říct si o pomoc, o dovysvětlení a doučení není slabostí, schopnost udělat to je naopak velmi důležitá pro život a kdo tohle umí, ten se nemusí bát ničeho, co přijde, protože ať se bude muset v životě potýkat s čímkoli, vždycky bude schopen vyhledat ty lidi, kteří danému problému rozumějí lépe než on, a bude je schopen oslovit a získat si jejich radu a pomoc. A jak známo, dobrá rada je dražší nad zlato.
Takže kdybych se právě teď v září dostala znovu do maturitního ročníku, dávala bych dobrý pozor pokaždé, kdy by byla řeč o maturitních otázkách a o tom, kdo co zpracovává – hodí se také vědět, kdo si které téma vybral dobrovolně. Znamená to totiž, že ho to téma baví, že o něm něco ví a jeho referáty nebudou jen snůškou pofidérních wikifrází, kterým sám nerozumí, naopak že se tomu referátu bude doopravdy věnovat a bude vědět, o čem mluví. A co může být lepší než dozvědět se tu kterou věc od člověka, který ví, o co jde?
Dávala bych také pozor při těch referátech. Ke každému tématu bych si poznamenala pár bodů – nejlépe do speciálního sešitu, věnovaného maturitním otázkám, abych to měla pohromadě – a několik málo vět, které to téma popisují a uvádějí (na potítku bych pak právě těmito větami začínala, abych dokázala, že mám přehled a že jsem schopná uvažovat a mluvit o něčem systematicky, srozumitelně). Poznamenala bych si, kdo které téma zpracovával, abych se později měla na koho obrátit, když nebudu něčemu rozumět nebo nebudu vědět, kde hledat informace. Jasně, můžu strávit x hodin googlením a najít si to sama, ale proč to dělat, když někdo už to dělal přede mnou? Líná huba je holé neštěstí. A šetřit časem a energií by měl každý maturant, protože proč se zabývat zbytečnostmi, když času je tak málo a učiva tolik?
Alespoň měsíc před maturitou bych pak začala třídit svoje poznámky, dozjišťovat, co ještě nemám zjištěné, kontaktovat autory referátů, aby mi potvrdili, že moje informace jsou správné, a osekávat. Je totiž třeba stále si uvědomovat, že máte jen čtvrt hodinu na to, abyste se věnovali té které otázce. Prakticky takových deset minut, někdy i míň, protože velkou část té doby bude tvořit rozbor nějakého textu, odpovídání otázek a tak tomu podobně. Otázkám se sice je možné z větší části vyhnout, pakliže dobře začnete a hned v úvodu sami porotě sdělíte všechno důležité, ale úplně vás nikdy neminou. Je třeba s tím počítat a nebiflovat se dlouhé výroky a filozofické bláboly, kterými byste eventuálně rádi ohromovali, protože na to pravděpodobně vůbec nebude čas. Na každou otázku si tedy zezačátku připravte maximálně jednu A4 informací, a to v bodech, NE v dlouhých, souvislých textech, protože ty se špatně učí a ještě hůř pamatují. Zkracujte. Minimalizujte. Tvořte si mnemotechnické pomůcky, ať si zapamatujete ty nejdůležitější pojmy, související s tématem. Trénujte. V rámci soustředění s kamarády, nebo i doma s někým z rodiny/z kamarádů pořádejte maturity nanečisto, kde si vyberete otázku a necháte se přezkoušet. Nenechávejte to na poslední chvíli a zapomeňte na hlášku „nějak to dopadne“. Celá maturita je jen a jen ve vašich rukou, tak nespoléhejte na to, že budete mít to štěstí, že si vytáhnete zrovna jednu z pěti otázek, kterou umíte. Naučte se všechny. Pokud se žádnou z nich nebudete zabývat zbytečně do detailů – jelikož na detaily u maturity nebudete mít čas – dá se to zvládnout.
Kdybych teď před sebou měla svaťák a za sebou přípravu, o které jsem tu psala, byla bych o hodně klidnější než tehdy, kdy jsem tu maturitu doopravdy skládala. Věděla bych totiž, že to zvládnu, protože díky té přípravě se z maturity stává velmi zvládnutelný úkol, nic nadlisky těžkého nebo snad nemožného. Zbytečně bych se nestresovala a rozhodně bych nechodila po bytě jako tělo bez duše, pronášejíc zdrcené výroky typu „tohle nikdy nemůžu dát“, „já nic neumim“, „zabijte mě, prosím“ a tak tomu podobně. Ale vážně. Nebylo by třeba je pronášet, protože bych věděla, že nejsou pravdivé.
Svoje poznámky bych v konečné fázi osekala natolik, že by se mi na tu jednu A4 vešlo třeba pět otázek a měla bych tam jen ty důležité body, při jejichž přečtení bych se dokázala rozpomenout na jejich definice, autory, zvláštnosti a další věci, kterými bych mohla porotu ohromovat v případě, že by na to zbyl čas. Věděla bych, že vím, o co jde v té které otázce a že pakliže nebudu vědět odpověď na některou otázku, svět se nezboří, protože nikdo nemůže vědět všechno. Mohla bych s klidem odpovídat:“To si nevzpomínám, ale v tomto tématu je důležité hlavně vědět, že…“ a už jedete a machrujete a porota ví, že jste se nezabývali detaily, ale celkovou problematikou té otázky. Že možná nevíte, kdo napsal kterou knihu (pokud nejde o nějaké opravdu klasické dílo, nevědět není žádná pohroma) a kdy (tyhle otázky nesnáším, přijdou mi naprosto irelevantní – pokud nejde o maturitu z historie), ale zato víte, o čem je řeč. A to je to hlavní, ne detaily. Naopak, když porotě předříkáte padesát naučených jmen, které se vztahují k období baroka v literatuře, ale nebudete schopni vysvětlit, co to vůbec baroko je, proč vzniklo, proč skončilo, jaké byly jeho nejvýraznější rysy, s nimiž si ho dodnes spojujeme, jaká ta doba byla nebo co znamená pojem „barokní“ vůbec, tak jste skončili.
Takže pokud nejste zrovna ten šrotící se typ, co si rád do hlavy vtlouká tisíce a tisíce údajů, vykašlete se na to. Nemá to smysl, k ničemu to není a nikoho tím neohromíte, nehledě na to, že si to stejně všechno nezapamatujete a uděláte si v tom guláš => budete se stresovat (alespoň tedy pokud jste jen trochu jako já). Dělejte to tedy jen v případě, že si nepamatujete ty základní pojmy, ta základní jména a základní díla, která měla na tu kterou dobu největší vliv (potažmo která mají vliv dodnes nebo která se přímo vztahují k tématu a jsou známá) ale neučte se zbytečnosti. Dovolte si ke každému tématu znát jednu perličku, ale nezatěžujte svou mysl ničím nadbytečným, co stejně nikoho nebude zajímat. Začněte od začátku, od základů, a teprve až je budete zvládat, můžete si dovolit cpát si do hlavy další informace.
Kdybych právě nastupovala do maturitního ročníku, ocenila bych, aby mi tyhle věci někdo řekl. Aby mi řekl, že neexistuje nic jako „času dost“ nebo „s maturou si budu dělat hlavu nejdřív po Vánocích, dřív by to dělal jenom blázen“. Že čím dřív se na to začnu systematicky připravovat, tím snazší to bude. Tím klidnější budu. Tím lépe připravená. Protože kdybych tohle všechno věděla už tehdy, tak jsem se nemusela během svaťáku psychicky zhroutit. Nemusela jsem vypadat i cítit se tak strašně jak jsem se cítila. Nemusela jsem probrečet dny i noci v hysterických vzlycích bezmoci a fyzické nevolnosti. Nemusela jsem se před komisí ztrapnit a brečet jako želva uř po prvních dvou předmětech. Mohla jsem mít mnohem lepší známky. Nemusela bych ničeho litovat a nemusela bych se nenávidět za to, jak jsem neschopná. Dala bych to. S přehledem.
Je fakt, že kdybych tehdy nebyla tak mimo, nejspíš bych neodjela do Anglie. Asi bych ani nemusela, protože kdybych byla bývala takhle schopná se zorganizovat, připravila bych se lépe i na přijímačky a po prázdninách bych mohla nastoupit na vysokou jako většina mých spolužáků. A když ne ten rok, tak po návratu z Anglie určitě, protože napodruhé už bych to rozhodně dala lépe. Dnes bych se pak pomalu připravovala na státnice a nevěděla bych, co je to stres z finanční nejistoty, co jsou to permanentí hádky s rodiči, psychosomatické problémy atd. Můj život by vypadal k nepoznání jinak, jen kdyby mě někdo nechal přečíst si tenhle dlouhatanánský článek tehdy před x lety, když jsem nastupovala do maturitního ročníku.
Je otázkou, jestli by to pro mě jakožto duši/osobnost/whatever you like bylo lepší než ty roky zbytečného trápení, kterými jsem si prošla a stále ještě procházím. Nemluvím teď jen o maturitě, i když bych řekla, že tím to všechno začalo. Jen tehdy, když člověk překonává překážky, v sobě totiž rozvíjí potřebné kvality. Možná, kdyby můj život byl bezproblémový a lehoučký jako pírko, neměla bych nutkání vyhledávat tuny filozofické a existenciální literatury, z níž neustále získávám nové a nové poznatky a která mě tolik utváří. Nenavštívila bych přednášku o meditaci a nenavštěvovala bych kurz, který na ni navazoval. Nezměnila bych se, alespoň ne tak rychle. Nebyla bych tam, kde jsem dnes. Možná bych k některým poznatkům došla i během studia na škole, ale byla bych stejným člověkem? Měla bych ty stejné myšlenky a úvahy v hlavě? Zajímal by mě svět stejným způsobem, jako mě zajímá teď? Těžko. Asi bych byla veselejší. Byla bych zajímavější člověk, navenek. Byla bych takový ten lev salónů, vtipálek, co nic neřeší a který si jen málokdy na něco postěžuje. Nevěla bych, co jsou to těžce depresivní stavy, pocity zbytečnosti, naprosté neužitečnosti, co je to život s nihilistickým smýšlením s pocitem marnosti a nulové víry v to, že něco dokážu, a s občasnými myšlenkami na sebevraždu. Lidi by mě měli radši, protože bych je neštvala svým věčným naříkáním a světabolem. Tenhle blog by byl o něčem úplně jiném a možná bych i měla stálejší vztahy. Ale byla bych lepším člověkem uvnitř? Myslím, že ne. Myslím, že by mi to trvalo roky, dostat se duševně tam, kde jsem teď.
Samozřejmě, nemusíte mi věřit. Možná že ani já bych si nevěřila, protože za ty roky uběhla spousta vody a já pochopila spoustu věcí, které jsem tehdy nechápala. Možná bych nad tím mávla rukou a prohlásila něco jako „whatever, ta to děsně hrotí“ a možná bych neposlechla a dál si myslela, že „času dost“ a „nějak to dopadne“. Ale víte, stejně bych si přála, aby nějaké moje mladší já tenhle článek četlo a řeklo si „A já se na to nevykašlu. Nemávnu nad tím rukou. Dám si pozor, nebudu líná a blbá a připravím se.“. A aby to udělalo a přišlo domů po maturitní zkoušce se čtyřmi jedničkami a úsměvem na tváři. A aby šlo na vysokou a studovalo a aby na něj rodiče byli hrdí. Aby mělo klid. Aby si našlo brigádu a mělo spoustu peněz na všechny svoje zájmy. Aby si mohlo plánovat, co bude dál. A aby žilo svůj život tak, jak se to žít má, bez lítosti, bez nahlížení na maturitu jako na jedno z těch nejtemnějších období života, na které vlastně ani nedokáže vzpomínat bez hořkosti a pocitu neuvěřitelného studu nad tím, jak strašně pohořelo. Ne proto, že by maturitu nedalo – prošla jsem – ale ono je dát a dát. A tenhle článek píšu právě proto, že tohle už dneska, po čtyřech letech, chápu. Což je fajn. Jen bych si přála, abych to bývala věděla dřív.

Rubriky
co se mi honí hlavou

Korektura, seriály, We are scientists a další novinky

Dnes jsem obdržela svou první korektorskou zakázku 🙂 Tedy první, o kterou někdo vysloveně stál (protože moje věčný kibicování na všechno, co kolem sebe vidím napsaný a není to ťip ťop, se nepočítá), a za níž dostanu zaplaceno. Yahoo! 🙂 Miluju studenty a jejich bakalářky. Škoda že podobně línejch lidí kolem sebe nemám víc, jako přivýdělek to vůbec není špatný. Tak doufám, že slovo bude rozšířeno a že to nebude poslední případ. Což mi připomíná, že bych měla dokončit stránky, co překládám známý, a pak přeložit máminy. Jenže překládejte něco, co si musíte nejdřív vymyslet, protože na těch stránkách skoro nic neni 😛
Anyway, dala jsem si pauzičku od Kostiček. Nějak mě to přestalo bavit a vzpomněla jsem si, že od tý doby, co jsem dokoukala Vampire Diaries, už uteklo hodně vody, takže by mohlo být k dispozici pár nových dílů. A taky že bylo, celá série. Trvalo mi to asi tři dny a je po tom, takže jsem se vrátila ke Kostičkám, ale ty asi brzo taky dokoukám. Chjo, těžký je život seriálového maniaka. Zvlášť po tom, co mi bylo ukázáno zkouknito.cz, které narozdíl od kinotipu nemá časový limit. Chjo a ještě jednou chjo 😀
Pravděpodobně jsem ještě nezmiňovala, že si máma pořídila novýho kocourka. Teda ne tak úplně, jen na něj přispěla jedné známé, takže na něm má podíl. Každopádně kocourek před pár dny přestal jíst a zvracel až hrůza, takže ho vzali k vetovi, ten ho otevřel a zjistil nějakou zúžežinu mezi střevem a něčím (sorry, anatomie není moje silná stránka) Což neni dobrý, neni to vůbec dobrý. A co hůř, den na to se ozvaly další dvě kočkařky, že jejich kočky mají totéž a že to tudíž musely chytit na výstavě koček, kde byla máma v sobotu nejen s kocourkem, ale taky s naší Melsie. Někdo je tam otrávil. Ale Melsie se zdá bejt ok, tak snad se jí to vyhnulo. Každopádně je to dost špatná zpráva i tak, takže se všichni modlíme, ať se jim ty zúženiny zase rozšíří a ať jsou číči v pohodě.
Poslouchám právě CD z pondělního koncertu, kalifornskou bandu We are scientists. Musím říct, že podle obalu jsem to tipovala na něco dost hroznýho, a ono vůbec 🙂 Je to super a fakt se mi to líbí. Jedinej problém je, že můj PC při přehrávání dost nepříjemně bzučí a nechce s tím přestat. Tak snad mu to neublíží.
Zejtra mě čeká jedna finančně poradenská schůzka (že je to ale pohoda, nemít to na starosti a vidět to ze strany klienta nebo spíš poradce na půl cesty), pak musím jít zaplatit pokutu (jsem nervózní, na lístku stojí 950,-, revizor ale mluvil o 700,-, když to zaplatím do nějakých xy dnů. A někde jsem slyšela, že kdybych to zaplatila na místě, bylo by to mnohem, mnohem míň. Ale on mi nic takovýho nenabídl, tak nevím. Nemáte s tím někdo zkušenosti?) a pak bych měla jít sehnat dárek bráchovi a babičce, ale jsem v podstatě bez nápadu a hlavně bez peněz. Což, jako by nebylo dost nepříjemný samo o sobě, mi ještě dává sežrat máma – třeba včera na mě byla fakt nepříjemná a vztekala se, že nepřispívám na domácnost. Nojo, ale z čeho mám asi přispívat? Nemám ani na posranou Opencard a po tom včerejším vystoupení se jí ani nehodlám ptát, jestli mi jí zasponzoruje. Ať si ty svý prachy nacpe někam, zjevně je to to jediný, na čem v týhle domácnosti záleží.
Rubriky
co se mi honí hlavou

The Feud + A Banquet + Swan Bride, 16. května, Lucerna Music Bar

Bejvaly doby, kdy jsem psala recenzi na každou sebemenší událost, kde jsem se objevila. Poslední dobou už to nějak nedělám, řekla bych, že hlavně proto, že většinu z těch zajímavějších navštěvuju společně s Maude a ta to vždycky stihne napsat dřív a líp, protože narozdíl ode mě si všechno pamatuje. A nebo mě ty recenze přestaly bavit, kdo ví. Ostatně je fakt, že teď se toho děje mnohem víc než tehdy, takže člověk je rád, že to zažil, a nemá potřebu to zapisovat. Že bych už nebyla takovej bloger jakej si myslim, že jsem? Brr. Hrozná myšlenka.
Anyway, tentokrát mám chuť Mauďátko předběhnout a podělit se s váma o zážitky ze včerejšího večera, respektive dne, jelikož taková akce, to neni jen tak přijít-vidět-padnout, tomu předchází celá škála pocitů a někdy i dost důkladná a dlouhá příprava.
Tak třeba včera – ráno mě zaplavila radost z toho, že už konečně nadešlo TO pondělí, že dneska uvidim ty svoje manchestrovský prdelky, jejichž hudba je prostě totálně awesome, crazy, fuckin‘ mad, brilliant, special, smokin‘ hot a tak tomu podobně (předem upozorňuju, že tý angličtiny tu dneska bude možná trochu víc než obvykle… větší než obvykle?). Pak jsem prostřídala pár vln obrovskýho nadšení, těšení se a zároveň nervozity z toho, jak to všechno naplánovat, aby člověk přišel včas a nezapomněl vstupenku a aby si vzal to správný oblečení a tak dál, no znáte to. Klasika. A nakonec, když jsme se s Maude sešly před Lucerna Music Barem (kterej obvykle nemám moc ráda kvůli hnusnýmu a předraženýmu pivu a kvůli barmanům, který se klidně pět minut vykecávaj s někym, kdo už svoje drinky má, a vůbec je nesere, že se na ně upřeně a velmi významně díváte a čekáte, až vás obslouží), zaplavila mě konečná vlna slasti v momentě, kdy jsem kluky spatřila vycházet a můj pohled se střetl s Jamiem. V tu chvíli jsem měla chuť zařvat něco jako čau, jak se máš, díky, že jste přijeli, strašně se těšim na koncert, nebo tak něco, ale bohužel než jsem to v hlavě zformulovala, otočil se k nějaký bandě gruppies, co si kluky evidentně urvaly pro sebe a kterejm jsem v tu chvíli neskutečně záviděla. Ano, přiznávám se, i takové pocity mívám. Závist, zlost, vztek, pocit neférovosti z toho, jaký ****** maj to štěstí bavit se s někym, kdo je tak totálně awesome a k sežrání. Jop. I’m the meanest girl.

Nicméně když jsme vlezly dovnitř, docela to ze mě spadlo. Předně mě potěšila totálně prázdná šatna (vzpomínala jsem na jednu plesovou afterparty, při níž jsem čekala před šatnou doslova hodinu, než jsem přišla na řadu), kde jsem si hned odložila bundu, a záchod, kterej nebyl nijak znečištěnej a vonělo to tam po všech možnejch voňavkách. A na tomto místě musím říct, že jednu věc mám na všech těch pipinkách strašně ráda – to, jak jsou strašně čistotný. Kam vlezou, tam to voní (jedna taková se mi tuhle na Majálesu postavila přímo před čumák a její vlasy jsem měla celou dobu v obličeji. Normálně bych to vnímala jako totální útok na svoje soukromí a byla bych asi dost agresivní, ale když ty její vlasy tak krásně voněly, že jsem byla skoro až ráda :)) a taky to – až na malé výjimky – málo rozjížděj, protože si nechtěj zkazit image, účes, makeup, whatever, takže člověk má kolem sebe dost prostoru na vyřádění se a nemusí se bát, že mu někdo skočí na záda a podupe nohy. A to je mimochodem přesně to, co jsme pak s Maudětem dělaly – řádily jsme >:)
K mému překvapení a obrovské potěše „Fojdi“ (já vim, že se čtou Fjůd, ale maj to marný, u mě to prostě jsou Fojdi) nastoupili jako první a během chvilky si poddali publikum. Nebyl to sice takovej řachot jako v Chapeau Rouge – první kapela to má holt těžší, musí dostat lidi do varu – ale bylo to parádní a já měla to potěšení sledovat to všechno z první řady (jak mně to chybělo, na těch „větších“ kapelách se vám to nepoštěstí a hlavně se tam vždycky najde nějakej kretén, co se rozhodne „užít“ si koncert bez ohledu na lidi, co stojej okolo něho a co rozhodně nepovažujou za nejlepší zážitek večera, když jim někdo dá loktem do zubů – to včera byl LMB z poloviny prázdnej a lidi zezadu se na nás kupodivu nelepili, většinou stáli tak metr dva za náma, takže jsme měli víc než dost prostoru na „vyjádření se“). Obzvlášť lucky jsem pak byla na basáky, Stephen od Feudů i bassmani z dalších kapel se nacházeli na mojí straně, nanejvýš metr ode mě, a kdyby nic jinýho, tak jen pro tohle by ten večer stál za to.
Jinak k obsahu nemám co říct, jako vždy perfektní, jen mi tam chybělo I can’t get enough a taky to celý o písničku zkrátili (což sice neřekli, ale pro nás z prvních řad, kteří jsme měli přístup k playlistu, to nezůstalo tajemstvím). Nicméně při uklízení (mimochodem, pozvu si je někdy domů, ten fofr, jakým vyklidili stage, byl přinejmenším pozoruhodnej :D) jsme si potřásly poněkud zpocenejma packama (no jako sorry, ale bylo tam příšerný vedro) se Stephenem, kterej se na nás tak pěkně usmál a dal se s náma do řeči (no která kapela tohle dělá? Prostě awesome!). Bylo na něm vidět, že se mu u nás skutečně líbí, dokonce říkal, že se mu líbí přímo v LMB a že by rádi jezdili častěji. Ale je to přece jenom náročný, fyzicky i finančně, takže zase tu nemůžou bejt každej tejden (ou máj, já bych na ně chodila třeba každej den…). No prostě bylo to příjemné a takové, jak říkal Stephen, friendly 🙂
Banqueti se ovšem nenechali zahanbit (mimochodem líbily se mi rozestupy mezi jednotlivejma kapelama, tak akorát na trochu odpočinku a odskočení si, ale ne dost na to, aby vám začaly tuhnout nohy nebo abyste měli čas bejt nervní, kde ta kapela vězí – prostě perfektní načasování) a hned zkraje to rozpálili něčím, co nevím, co je, ale bylo to dobrý (:D) a hlavně jako druhou skladbu vypálili Gold Frames, což bylo taky dokonale načasovaný, protože ta skladba se mnou dělá neuvěřitelný věci, vyvolává u mě stavy řekla bych až extatické a mám-li se dostat do varu a naladit na kapelu, je to přesně ta nejlepší možná věc vůbec. Navíc je to jediná jejich skladba, u níž znám text. Bohužel, tohle mi vadí na Feudech, že jejich texty nejsou k sehnání, a tak si člověk musí vystačit s odposloucháváním, což není vždycky sranda a taky to není docela stoprocentní. Doufám, že s příštím albem se umoudří a vypustí do světa i něco textů. Nebo že bych byla tím machrem, co to odposlouchá, sepíše a vypustí do světa? No, na to si asi netroufnu…
Nicméně zbytek Banquetů byl taky skvělej a moje dvanáctka mě mezitím oprostila od počáteční nervozity typu „sakra, kam mám dát ruce“, „nehejbu se nějak divně?“ atp., takže jsem si to pořádně užívala.
Pak přišla další záchodová pauzička, druhá dvanáctka a Swan Bride, kterejch bylo na tom maličkym pódiu skutečně hodně, ale o to zajímavější to byla hudba. Musim říct, že nebejt načatá tím pivem, asi bych nevěděla, jak na to, ale jak mě to tak pěkně uvolnilo, byla jsem docela dobře schopná řádit i na ty jejich nepravidelný rytmy, kde nebylo skoro možný odhadnout, kdy skončí refrén a kdy přijde změna. Každopádně dnešní ztuhlej a bolavej krk je mi svědkem, že jsem si to užila vcelku slušně 🙂
Na konci toho všeho jsem byla unavená, ale měla jsem tisíc chutí na nějakou afterparty, pokec s Feudama a tak, ale Maude musela na poslední vlak a já nevím, když někam s někým jdu, tak mám problémy ho nechat odejít samotnýho, nepřijde mi to prostě správný. Ale bojovala jsem s tím pokušením, to přiznávám. Obzvlášť když jsem zmerčila Stephena sedícího v hloučku fanoušků, jak něco zaujatě vykládal a zjevně se dobře bavil. Měla jsem fakt velkou chuť připojit se a kdyby ten hlouček byl o něco menší (než jsem se rozmyslela, dost se zvětšil, takže bych se k nim ani moc nevešla), tak bych to nejspíš i udělala, ale nakonec jsem si prostě řekla, že to neni naposledy, co jsou tady, a že příště už nebudu tak stydlivá. Podal mi ruku? Podal. Dal se s náma do řeči? Dal. Je to neuvěřitelně sexy basák? Je. Tak jakýpak copak 😀
Nicméně nedalo mi to a při odchodu jsem mu musela aspoň ťuknout na rameno a sdělit mu, že se teda loučím a že byli skvělí a že se těším na příště a že by měli jezdit častěji… no prostě takový ty běžný pokoncertní kecy. A on byl úžasnej. Obejmul mě. Dvakrát. A voněl 😀 A říkal, že je z toho úplně nadšenej, že se taky těší na příště, ptal se, jak se jmenuju, a řekl, že mě viděl na fb (aby taky ne, nejvíc jim tam lezu do prdele :D). Ptala jsem se ho, jestli by nechtěli dát ještě jednu písničku, že teď jsou všichni tak načatý, že by se i svlíkli – to oni furt maj něco s tim, že ať se všichni svlíknou a řádí – a Stephen vypadal docela nadšenej tou myšlenkou, takže začal rozvíjet nápad, že příště uděláme „naked show“ a že to bude šílený a awesome a kdovíco ještě. Tak proč ne, žejo 😀 Já se každopádně neuvěřitelnym způsobem těším, až to příště bude, a to si pište, že tam zase budu. Však mi jim ukážem, jak to tady v Čechách děláme, prdelkám jedněm manchestrovskejm :* >:) 😀
Btw – stavili se tam taky zástupci Indie Music serveru, kteří se rozhodli využít tý příležitosti a oslavit tam svoje narozeniny rozdáním pár cédéček. Taky jedno mám. Ale těžko říct, jaký to bude. No, dám vám vědět 🙂
Rubriky
co se mi honí hlavou

‚Cause you read in between the lines… ♫

Pff, to se mi ty nápady na psaní zase hromadí. Počítala jsem ještě s jedním článkem na TT, taky jsem se chtěla podělit o zážitky z Majálesu, o očekávání pondělního koncertu „Fojdů“ (The Feud) a „banketů“ (A Banquet), na kterej se neuvěřitelnym způsobem těšim, chtěla jsem se zmínit o tom, že už kolikátej den umejvám okna ve vedlejším bytě, jelikož máma se konečně rozhodla hledat nájemníky, že předevčírem se konala naprosto neuvěřitelná oslava narozenin, kam přišlo asi milion lidí a já to ještě teď rozdejchávám, že včera jsem měla naprosto neskutečně smolnej den (až na jednu drobnou výjimku), no a pak jsem taky přemýšlela o nějakym niternějším výlevu ohledně lidí v mém okolí, z nichž prostě nějak nemůžu, nevím si s nima rady a u mnohých nevím, na čem to vlastně jsme, jestli teda vůbec na něčem jsme. Ale nějak nestíhám.
Teď jsem si zrovna jenom odskočila od mytí oken – už to brzo budu mít, hurá – že se teda jako naobědvám, když už jsou ty tři, ale najednou nějak nemám chuť jíst, nevím čím to. Tak vám jenom ve stručnosti sdělím, že nějak nestíhám vidět všechny lidi, se kterýma se vidět chci, že už mám skoro dokoukaný Bones a nevim, co budu dělat dál, a že taky nestíhám číst. Tu a tam si přečtu dvě tři povídky ze Slepičí polévky pro duši, ale to je tak všechno. Ale už jsem zjistila, kde mají na půjčení Návrat Rámy, takže až tohle všechno – co nestihnu přečíst – vrátím, dojdu si pro něj, a to se to pak bude číst samo. Hrozně se na to těšim 🙂
No a taky tu a tam o knížky soutěžím. Třeba teď zrovna o některej díl Upířích deníků, a to u v tzv Giveaway 🙂 Říkejte si co chcete, ale ten seriál má něco do sebe, takže jestli má bejt knížka jen o kapku lepší nebo i stejná, stojí za to si to přečíst. Takže proč se nepokusit vyzískat si tu potvůrku pro sebe. Mimochodem, tahle nová móda rozdávání knížek se mi fakt líbí. Skoro i přemýšlím, že bych se taky zapojila, ale nevim, jestli z těch mejch salátovejch, komerčně neznámejch knih něco někoho zaujme. No, uvidíme. Každopádně až se časem proberu všema knihama, co máme momentálně složený vedle v krabicích (rekonstrukce bratrova pokoje), určitě se tam najde spousta věcí, co bude odsouzeno k odložení do antikvariátu, takže počítám, že ten seznámek vyvěsím i tady. No ale bůhví kdy to bude.
Mimochodem, abyste přece jenom nebyli ochuzeni o novinky, tak včera jsem dostala svou historicky první pokutu za jízdu načerno a taky mi bylo řečeno, že moje prsa, to jsou prostě „THE prsa“ 😀 Ale to jen tak na okraj.
Rubriky
co se mi honí hlavou

Pár minimalistických „must see“ odkazů. (No tak to vidíte, napsala jsem „muse“ místo „must“…)

Znáte to, člověk občas při tom browsdání internetovými vodami narazí na pár odkazů, o které se prostě musí podělit. Jako například já, když jsem hledala potěchu a inspiraci v minimalismu – a co jsem nenašla 🙂
Jak hláskovat „definitely“. Povinná četba zejména pro ty z vás, kteří si myslí, že umí anglicky, a přitom používají paskvily jako „desing“, dessign“ a podobně. Ačkoli doufám, že takových sem moc nechodí.
Telescopic text. Praktická ukázka krásy a květnatosti jazyka anglického, aplikovatelná samozřejmě i na češtinu a další jazyky. Velmi vhodná stránka pro všechny pisálky, blogery a vůbec tak nějak se vyjadřující tvory.
Buddha pro každý den. Náhodně generované Buddhovy výroky (v AJ). Počtení a zamyšlení na každý den.
Řádná lekce o využití minimalismu při tvorbě webdesignu. Moje zamilovaná stránka, kam se pořád vracím pro inspiraci. A má to několik pokračování.
Mimochodem, ten musoidní den v úterý byl fakt musoidní až do úplnýho konce. Večer jsem šla s kamarádkou na mojito a nakonec to dopadlo tak, že jsme šly na pivo se třema borcema, který zrovna nedávno potkala tam, co se přištěhovala. Mno a nejen že byli všichni milí, jeden z nich se navíc docela slušně vyznal v Green Day diskografii a doslova nadskočil, když jsem zmínila, že mým momentálním největším vzorem jsou Muse. Společnejch témat jsme našli víc, ale tohle bylo řekla bych nejspolečnější.
Už jste někdy slyšeli tak krásný pozvání na rande jako „Kouknem se spolu na HAARP?“? 🙂
Rubriky
poesie

Koulivá

Třpytí se
koulí se
Země naše

Točí se
otáčí
juká plaše

na Slunce
jak David
na Goliáše

Rubriky
Bez kategorie

Praha – moje město

Mimopražští se mě někdy ptaj, co na tý Praze my Pražáci máme. Jak tady můžeme žít a jestli z toho rámusu a množství lidí neblázníme. Tu a tam k tomu přihodí pár lehce urážlivých poznámek ohledně našeho vychování, někdo se pouští i do filozofičtějších vod a nakousne diskusi o tom, jak nás život ve městě ovlivňuje a jestli díky tomu nejsme horší lidé, bezohlednější, zlejší, rvavější, chtivější a ještě k tomu jeden druhému čím dál tím víc odzicení.
Co na to říct. Asi takhle – já se v Praze narodila. Je to můj domov a moje přirozené prostředí. Nikdo se mě neptal, kde chci bydlet, nevybírala jsem si, prostě jsem se tu narodila a trvalo spoustu let, než jsem vůbec přišla na to, že to není jediná možnost, že svět je mnohem větší a že zdaleka ne každej žije v tak velkym městě (anebo ve městě vůbec, že taky existuje něco jako periferie a vesnice). Chtělo to hodně času, než jsem pochopila, že svět je plnej lidí, pocházejících z naprosto odlišných prostředí, a že ne každej chápe, uvažuje a vnímá stejně jako já, že ne každej je „měšťák“. A teprve pak mohl člověk začít uvažovat nad tím, jestli je to dobře nebo špatně, že tu je.
Tím „měšťákem“ tak nějak odpovídám i na otázku, jestli to má na člověka vliv, odkud pochází. Samozřejmě že má, to ví každej společenskejma vědama jen trochu políbenej člověk, ale jestli nás to dělá horšími lidmi? To si nemyslím.

Hrabivost se objevuje všude ve světě, bezohlednost taky, snad jen že tady je víc lidí, tudíž i víc bezohlednejch lidí a víc chaosu. Tady se všechno to zlo líp ztratí, líp ututlá. Ale nejsme horší lidé jenom proto, že nás tu žije víc pohromadě.
V čem jsme ale hodně odlišní, je informovanost. To, co v zahraničí všichni věděli před třema rokama, to víme my v Praze teď a lidi z vesnice to budou vědět dejme tomu za další rok, dva. Jak kteří, samozřejmě, ale já to názorně vidím na lidech z vesnice, kde máme chalupu. Než k nim došel internet, než se přestali zdravit „Zdár!“ (jak jste někomu řekli „Ahoj“, byli jste okamžitě označeni za Pražáka), než u nich vyšly z módy maskáče, než k nim vůbec dorazilo něco jako móda, než přestali jezdit na babetách a pořídili si první pořádný motorky, sporťáky, mobily a další vymoženosti, měla jsem dostatek možností sledovat, jak zaostalej ten život na vesnici je. A nemyslím tím přímo ty lidi, i když to do určitý míry souvisí, ale prostě to, že nikdo z nich neměl ty možnosti co my, neměl přístup k tolika informacím a k takovýmu druhu zboží, co my tady v Praze. A tak žili v nevědomosti, což nám měšťákům skýtalo určitý druh podívané a mohli jsme si myslet, jak ty „vidláky“ nechápeme, jak jsou zaostalí nebo snad dokonce tupí. Jak nic neví.
Nemohli za to, samozřejmě. Nikdo nemůže za to, v jakym světě se narodil. Taky jsem se jim nikdy ve zlém neposmívala a nikdy jsem si nemyslela, že jsem chytřejší. Spíš mi jich bylo líto, protože ačkoli možná budou zdravější, nikdy nepoznali luxus jako jít si v deset večer v neděli koupit rohlíky do expresu, projít ulicí s dvaceti butikama a nakupovat oblečení, jezdit metrem, chodit po památkách, zajít si do kina nebo na zmrzlinu, přičemž by si mohli vybrat z víc než deseti kin, kde každý hraje víc než deset filmů a u každýho z nich je celý patro krámků z občerstvením… a tak tomu podobně.
Někdy mi ani nedochází, jak moc toho mám, co oni neměli, nemají a nejspíš ani nikdy mít nebudou – pokud se nepřestěhujou. Ale vždycky když mám příležitost se nad tím zamyslet a dojde mi, v jak nepředstavitelně odlišnym světě jsem vyrůstala a žila celej život, dochází k dvěma věcem: předně se nad tím pozastavím a v duchu začnu děkovat za to, že mi vesmír dal tak obrovskou příležitost a nechal mě narodit se tady, a pak si vzpomenu na svou první nejlepší kamarádku, kterou jsem potkala právě na chalupě, a přidám ještě poděkování za to, že jsem ji měla. Pravda, po pár letech se naše přátelství totálně rozpadlo a dneska ji nemůžu pomalu ani cítit a nemáme si co říct, ale nelituju, že jsem ji znala, že patřila do mého života tolik let a že mě tolik ovlivnila. Stálo to za tu bolest na konci. Aspoň myslím.
Nabízí se další otázka – jestli bych měnila. A odpovím velmi stručně, že neměnila. Jsem vděčná za to, že jsem vyrostla v Praze, která mě připravila skoro na všechno, co mě může potkat v tom větším světě, že mi ukázala tolik možností a že mi byla a stále je odrazovým můstkem, který mě pošle kterýmkoli směrem si ukážu, protože odsud se dá jít prostě kamkoli. Nechtěla bych vyrůstat na vesnici a nechtěla bych se tam ani přestěhovat. Půlroční pobyt v Anglii mi ukázal, jaký to je, a nepopírám, mělo to svoje kouzlo, ale na takovej extrém zatím nejsem připravená. Vesnice ano, ale muselo by to být poblíž města, s perfektní dostupností, protože městskýho života se prostě nedokážu vzdát. Možná jednou, časem, ale ne teď. Jsem Pražanda a jsem na to svým způsobem hrdá. Jsem za to ráda. A to všechno pohodlí mi za trochu toho rámusu a nepořádku stojí.
Jasně, někdy mi z toho rambajzu hrabe. Štve mě, že v létě nemůžu větrat, že je tu neskutečný vedro, dusno a nedejchatelno. Nenávidím dopravování se někam pomocí mhd v těchhle nechutně teplejch upocenejch měsících, kdy to vždycky vypadá, jako by najednou bylo v Praze pětkrát tolik lidí, protože všichni po zimě vylezou ze svejch brlohů a furt někam jezděj (jako jakym způsobem byla včera v devět večer narvaná trambaj? To jsem nezažila. Kam všichni furt cestujou? A ještě k tomu ve všední den. No fakt nechápu), a vůbec nesnáším davy lidí, protože se chovají naprosto nepochopitelně a idiotsky a já se můžu uvztekat, když se snažím někam pěšmo dostat a furt mi někdo křižuje cestu přímo před nohama nebo haleká na celou ulici, nepředvídatelně mění rychlost a směr pohybu nebo smrdí. Nesnáším lidi! Ale to všechno jsou věci, s kterýma jsem se perfektně sžila a který mi v konečnym součtu zase tolik nevaděj.
Protože za tu možnost dojít si večer pro ty rohlíky, mít na každym rohu hospodu, restauraci nebo vinárnu, mít pět minut od baráku (ať už vyjdu kterýmkoli směrem) metro, tramvaj nebo autobus, kterej mě dopraví absolutně kamkoli si usmyslím, mít tu kina, divadla, knihovny, prodejny naprosto čekoholi, co vás napadne, perfektní internetový spojení, co můžete chytit na každym rohu ulice, mít tu aquaparky, zoologický zahrady, taneční sály, kroužky, kde vás naučí všechno od štrikování fuseklí po lezení na skálu nohama napřed, za tyhle všechny věci mi to prostě tisíckrát stojí a nedám si vymluvit, že život ve městě je pohádkovej.
Jo, je tu rámus. Jo, jsou tu debilní lidi. Je tu smog a špína, kterou z oken drbete půl dne a o hodinu později jsou zase zasviněný, ale když si zlomíte nohu, ošetří vám ji prakticky v kteroukoli denní i noční hodinu, když se vám nezdá váš zubař, tak si najdete jinýho a když jste vystřídali pět partnerů, nemusíte se vracet k tomu prvnímu, protože máte další milion možností a šancí najít toho pravýho.
A je tu pořád co zkoumat. Já tu žiju celej život a to město mě nikdy nepřestane překvapovat. Pořád objevuju Ameriku a divím se, kde tu co je, kde se tu dá co sehnat a kam se tu dá jít. Svým způsobem to tu miluju. A ostatně – jestli jsem tím, kým jsem, z části i proto, že tu žiju, jak bych se na to město mohla zlobit, když mě tak dobře vychovalo? 🙂
A jestli to někomu není dost, tak vězte, že Praha má, kromě všeho jinýho, neskutečný, nepopsatelný kouzlo. Má takový to kouzlo, co každej Pražák dobře zná a ví o něm i turisti a další lidi, co se sem přijedou podívat jen jednou za čas. Ať je ozářená sluníčkem, zahalená v mlze, mokře voňavá po dešti, rozkvetlá na jaře, zabalená do třpytivýho sněhu nebo zasypaná barevným listím na podzim, kdykoli se vám může stát, že vylezete někam na vyhlídku a najednou si uvědomíte, jak strašně je krásná. A víc už nepotřebujete.
Rubriky
co se mi honí hlavou

Musoidní den

Dneska mám vloženě musoidní den. Ráno se vzbudim, vyřídim telefonát ohledně školení, kam jsem se prostě rozhodla nejít (viz výlev), a pak to najednou přišlo. Múza! Začala jsem spisovat svoje pocity na papír, ale po dvou slovech jsem se na to vykašlala, protože to by trvalo věčnost, a spustila jsem pc. Původně jsem si sice chtěla jít po tom telefonátu znovu lehnout, ale nějak mě to prostě chytlo a bylo zapotřebí to zachytit. Všichni tvůrci se mnou jistě budou souhlasit, že když musíš, tak musíš…

A tak jsem složila docela slušnej kus textu, kterej se snad i někdy použije – no ale možná taky ne, co já vim. Following to neni. I když bych řekla, že svým způsobem jí to je docela podobný. Hlavně tím, že jsem to úplně stejnym způsobem vyflusla během pár minut. I když co si tak vzpomínám, u Following by nedělalo takový problémy najít ty správný akordy. No ale však ono se to nějak poddá, hlavně že vim přibližnou melodii, zbytek vymyslim, až budu mít i trochu tý hudební múzy. A vy stejně nevíte, co je Following (až na drobné výjimky).
Každopádně jen co jsem doskládala a dohanrála (mimochodem, fakt to nechci slyšet, svůj zpěv takhle po ránu :D), přišla druhá, ještě silnější vlna, a já se vrhla na další svoje fotky z chalupy. Mám ohromnou radost z výsledku, můj deviantart zase žije a co bych se nepodělila i tady, že. Ať o mně nikdo neřiká, že neumim fotit nebo že tu neni na co koukat 🙂
A ještě jsem si k tomu pustila Muse, ať ta musoidnost řádně potvrzena i hudebním podkladem. Kdyby to někoho zajímalo detailněji, tak jedu už podruhý The Resistance is useless. Mimochodem, jak jsem v neděli hrabala trávu na zahradě, skoro celej den jsem měla v hlavě I belong to you, zejména tu část s „How much pain has cracked your soul, how much love would make you whole?“. Nemůžu si pomoct, je to jeden z nejlepších veršů, jaký znám.
Verše! To jsem vám ještě chtěla říct. Teda já bych vám to vůbec řikat neměla, ale co, upřímnost nade vše, že. Prostě – někdy, když skládám anglicky, mám problémy s veršema, protože mě pořád napadaj ty samý nudný slova, který už všichni slyšeli milionkrát. Přijde mi to k těm básním nefér, i k celý angličtině, protože má přece i milion jinejch slov, který by se zrovna tak daly použít. Jenže jak je vyhledávát, když neznáte začátek, jenom potřebujete něco, co bude mít stejnej konec. No a jak jsem tak nad tím přemejšlela u toho textu, napadla mě taková bláznivá myšlenka – že na googlu je všechno. A tak jsem prostě zadala „rhyme generator“ a pak mi málem spadla brada, protože ono to fakt existuje 😀 Takže slibuju (sobě i vám), že odteď moje anglický verše budou mnohem nápaditější a že se budu poctivě učit slovíčka, ať se to dá číst 🙂
Sakra, ale proč ta múza musí vždycky útočit v tak silnejch vlnách, to nepochopim. Člověk měsíc nemá co říct a pak najednou… já vstala v půl devátý, v devět jsem telefonovala a najednou je dvanáct a já ještě ani nesnídala. Potvora jedna. Ale co, jen ať útočí, radši budu hladovět fyzicky než inspirativně 🙂
Mno. To jsem zase jednou chtěla napsat úvod k fotkám 😀 Tak nevadí.