Rubriky
poesie

Pomíjivá

Další kousek z archivu. A tentokrát jeden, co se dočkal zhudebnění díky kapele Bezestopy. Díky lidi 🙂
Stvořil svět jednou záhadnou slečnu,
prostorovou hranici v nekonečnu.
Zpod dlouhých řas jí svítila kukadla,
měsíc jí nahlížel potajmu do prádla,
vlasy jí voněly lučním kvítím
a v srdci oheň – jen se vznítit.
Země se klaněla jejím krokům,
vteřiny běžely k jejím rokům.
Jednoho dne vše podivně skončilo,
když slunce do nebe trochu dřív vkročilo.
Z hrdla se vydraly vzlyky tklivé,
že je vše na světě pomíjivé.

1 komentář u „Pomíjivá“

Komentáře nejsou povoleny.